Maak van iedere vragenlijst, enquête en assessment een spel

Het verzamelen van betrouwbare en actuele informatie is complex en tijdrovend. QuestionR maakt van een saaie vragenlijsten, enquêtes en assessments een spel. Dit gebeurt met een app die vragen stelt in quizvorm en op een speelse manier collectieve en individuele data verzamelt. De onderzoeker kan zelf de vragen kiezen of maken, bijvoorbeeld voor personeels-, consumenten-, of gezondheidsonderzoek. De antwoorden zijn direct beschikbaar voor de onderzoeker.

Voor spelers is er de mogelijkheid om scores te vergelijken met die van andere spelers. Dit maakt het spel nog aantrekkelijker, want mensen blijven altijd nieuwsgierig naar wat een ander heeft ingevuld. Dit geeft stof tot nadenken, houdt spelers alert om de juiste antwoorden te geven en motiveert ze om door te gaan. Het gevolg? Een hogere respons met betere kwaliteit van antwoorden.