Zorgen
voor geluk

De start van goede gezondheid en goede zorg

Als we kijken naar ‘de zorg’ zien we dat deze op dit moment voornamelijk functioneel en praktisch is ingericht. Maar als we vragen wat mensen echt willen, leren we dat het gaat om een leven leiden in goede gezondheid. Wanneer dat wat minder wordt, is goede zorg daarop het antwoord. Daarom is het belangrijk dat we weten komen wat mensen gelukkig maakt. Maar nog belangrijker: hoe geven we hier invulling aan?

Visie

Ophalen van nieuwe inzichten met apps en spellen

De één noemt het positieve gezondheid, de ander gaat voor welzijn of welbevinden. Voor &happy is het geluk. Wij zien geluk als ‘een ideale opeenvolging van dagelijkse activiteiten’. Waarom geluk? Omdat de impact van geluk op gezondheid is groter dan de invloed van gezondheid op geluk. Om erachter te komen wat elk mens gelukkig maakt, willen we begrijpen wat zij belangrijk vinden en wat bijdraagt aan een gelukkige ervaring. 

Daarom maakt &happy games en apps die mensen plezierig vinden om te spelen. Tegelijkertijd helpen ze de speler en ons met het ophalen van waardevolle informatie, die we vervolgens kunnen gebruiken om te achterhalen welke activiteiten bijdragen aan een ideale dag of een gelukkig moment. Zo geven op een speelse en interactieve manier toegang tot inzichten die anders onzichtbaar zouden zijn. En kunnen daarop ingezet worden om gericht te sturen op de onzichtbare drijfveren van mensen. Het is het startpunt voor sociale innovatie dat van meerwaarde is voor het geluk van mensen dat parallel loopt aan het zorgproces.

Als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk dus overal.

De reden dat we games en speelse apps hiervoor inzetten, is simpel. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om te spelen. Alles in ons leven hebben we spelenderwijs geleerd. Met vallen en opstaan. Door te spelen interacteren we met elkaar op een voor ons natuurlijke manier. Naast het verkrijgen van inzicht, zorgen onze games en speels apps dus ook voor fijne en bijzondere contactmomenten met mensen.

De games en speelse apps ontwikkelen en verspreiden wij niet zelf. Dat doen wij samen met cliënten en zorgprofessionals. Met deze mensen en vanuit de zorgorganisaties geven we invulling aan grote vraagstukken die ons allen bezig houden. Zoals bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg, eigen regie en eenzaamheid.

Ben je nieuwsgierig geworden?
We horen graag van je!

Over ons

We hebben niet voor niets een &-teken in onze naam staan: zonder onze partners zijn we niets. Waar wij alles weten over de ontwikkeling en inzet van spellen om tot gedragsverandering te komen, bezitten onze partners veel kennis over zorginhoud. Daarmee zijn wij onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Spelen als natuurlijke manier om te leren

Jurriaan van Rijswijk, oprichter van ‘Games for Health Europe’ en ‘&happy’, maakt zich al jaren hard voor de toepassing van games in de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. ‘Spelen is eigenlijk onze natuurlijke manier van leren. Iedereen heeft dat van nature in zich. Maar vanaf het moment dat we naar school gaan, komt steeds meer de nadruk te liggen op boekenkennis. Met &happy grijpen we terug op die aangeboren leerstrategie door samen met zorgorganisaties games te ontwerpen waarmee we het gedrag van mensen op een duurzame manier positief beïnvloeden.’

Ons team

Onze bureaus staan dan wel in hartje Eindhoven, we zijn er het liefst de hele dag op uit om de wereld beter te begrijpen en mensen een stukje gelukkiger te maken. Dat doen we met de ontwikkeling en verspreiding van apps en spellen, maar ook met workshops en events.

Manifest

We are happy when you are happy
We can’t make you happy without you
We need friends to make people happy
That’s why we are called &happy
We are nothing alone
We can’t do this on our own
We always need others to make it work
People, friends, you & us
&happy because that’s what we’re all about
To make you happy & healthy

Onze producten

&happy maakt games en apps die mensen plezierig vinden om te spelen. Tegelijkertijd helpen ze de speler en ons met het ophalen van waardevolle informatie, die we vervolgens kunnen gebruiken om te achterhalen welke activiteiten bijdragen aan een ideale dag of een gelukkig moment.

Sprekende Beelden

Sprekende Beelden

Onderzoek op een laagdrempelige manier en met een leuke activiteit

Interactive Learning Rooms

Interactive Learning Rooms

Zorgadvies met een bijzondere leerervaring

InterviewR

InterviewR

Een video-interview met jou

Match it

Testen met de doelgroep

Sprekende Beelden

Waar mensen echt gelukkig van worden (of wat zij willen) is niet zo gemakkelijk uit te spreken omdat het vaak op een onbewust niveau ligt. Met behulp van beelden komen associaties en verhalen los. Deze verhalen vertellen waar mensen gelukkig van worden. Vanuit deze verhalen kan gekeken worden hoe deze mensen in de toekomst te helpen zo gelukkig mogelijk te zijn. In Sprekende Beelden vormen foto’s met activiteiten de basis van dat gesprek.

In willekeurige volgorde komen beelden voorbij, gekoppeld aan een vraag als ‘Wat zou je graag nog willen doen’. De bijbehorende beelden roepen herinneringen, associaties en gespreksonderwerpen op, wat het mogelijk maakt dieperliggende gevoelens en emoties concreet te benoemen. De gesprekspartner bepaalt zelf welke beelden en daarmee onderwerpen de aandacht krijgen, welke  bewaard worden voor later of juist verwijderd. Deze mate van regie leidt tot een diepgaand en verrassend gesprek over wat mensen echt belangrijk vinden in het leven, wat hen gelukkig maakt, wat ze graag doen of nog zouden willen doen. Sprekende Beelden maakt het onbewuste bewust, het onbekende bekend en het onbespreekbare bespreekbaar. Na het gesprek worden alle gekozen beelden weergegeven in een collage om te bewaren, af te drukken of om het er later nog eens over te hebben. En met name dit laatste is belangrijk, want het blijven nadenken en praten over geluk maakt gelukkiger. En dat is precies wat Sprekende Beelden voor ogen heeft.

Interactive Learning Rooms

Zorgadvies met een bijzondere leerervaring

Iedere organisatie heeft haar eigen uitdagingen. Daarbij hoort een advies op maat; samen kijken we wat een volgende stap in persoonsgerichte zorg kan betekenen. Dit advies introduceren we vervolgens op een bijzondere manier bij de medewerker, via de Interactive Learning Rooms.

In een levensechte woonkamer, ontworpen als ‘Escape Room’ werk je als team samen om de gewoontes, rituelen en levensverhalen van je cliënt te vinden. Uit onderzoek weten we: de beste manier om iets te leren, is het zelf ervaren. En als dit spelenderwijs gebeurt, is de kans nog groter dat kennis en nieuwe vaardigheden blijven hangen.

Harms Escape Room

Laat zorgverleners spelenderwijs kennismaken met ehealth toepassingen en zorgtechnologie. 

Of het nou gaat om het maken van fijn contact, het versterken van communicatie tussen cliënt en zorgverlener of het opslaan van informatie: zorgtechnologie en ehealth-toepassingen zijn er in overvloed. Hoe maken we zorgverleners nieuwsgierig naar de mogelijkheden hiervan?

Ria’s Escape Room

Traint zorgverleners wat persoonsgerichte zorg is.

Ria houdt van Ajax. Ze is heel trots op haar kleinkinderen en ze ging altijd met haar broer op vakantie. Ria heeft zorg nodig, maar die zorg werkt beter als het meer is dan alleen praktische hulp. Het leren kennen van je patiënten is van levensbelang, maar hoe doe je dat zonder dat het teveel tijd en moeite kost? De werkdruk in de zorg is immers al hoog genoeg. Door het spelen van Ria’s Escape Room ervaar je hoe je in 10 minuten iemand kunt leren kennen, zonder moeite, op een speelse manier.

InterviewR

Wat zijn nu de dingen die je leuk vindt? Waar krijg jij energie van in je werk? Wat betekent ons merk voor jou? Dit soort open vragen kunnen (potentiële) klanten of medewerkers beter vertellen dan opschrijven of aanvinken in een enquête. InterviewR gaat het gesprek aan met jouw klanten of medewerkers.

Match it

Testen met de doelgroep

Regelmatig hebben we testdagen met ouderen. Het is vaak een combinatie van offline met online spellen. Ook in het kader de digivaardigheid van ouderen te vergroten. Kom en speel mee.

Testdag met bewoners van Vitalis

Testen met bewoners van Thebe

Meer over ons weten?

Stuur een email naar info@andhappy.nl en dan nemen we contact met je op!